Noviko sp. z o.o.

Dane Rejestrowe:

Nazwa:    Noviko Sp. z o.o.

Adres:      59-300 Lubin,  ul. Polna 24

NIP:         692-19-08-708

Regon:    390498450

Nr KRS:   0000102855

 

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

 

Rachunek:    

Bank Pekao SA nr 78 1240 1486 1111 0010 5278 3251

 

Kontakt:

tel/fax:   76 844 28 84

e-mail:

 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

 

 

noviko@noviko.pl

Katalog